หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางผาสุก ประทุมทอง

  นายก อบต.นางรอง โทร:0644392444

 • thumbnail

  นางสำรวม รอดจากเข็ญ

  รองนายก อบต.นางรอง โทร:0880730334

 • thumbnail

  นายชุมพร ยอดเยี่ยมแกร

  รองนายก อบต.นางรอง โทร:0837338633

 • thumbnail

  นางวัชรี มั่นนุช

  เลขานุการนายก อบต.นางรอง โทร:0868714980