หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกิจจา เสาโร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 081-1867626

 • thumbnail

  นางชูศรี พูนสวัสดิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 086-2494604

 • thumbnail

  นายสุกิจ ดำเสนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 081-2651392

 • thumbnail

  นางสาวณริทสา ฤทธิ์ณรงค์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง 097-9407489