หน้าแรก ITA Facebook Admin

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง:-

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0973436670

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี เกตุชาติ

  นักสันทนาการ 0850157123

 • thumbnail

  นางธีราพร ขนชัยภูมิ

  นักวิชาการศึกษา(ลูกจ้างประจำ) 0629083268

 • thumbnail

  นางนันท์นภัส คลี่ภูษา

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0981324547

 • thumbnail

  นางสาวพรรณนิษฐา เพ็งวัฒนะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0850249818

 • thumbnail

  นางสาวบุศยา ยุทธหาร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางภัทรมล จันทร์ไทย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสงบ แมลงผึ้ง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤทัย พลูชาติ

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง