หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวเกศรินทร์ คงสืบชาติ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี เกตุชาติ

  นักสันทนาการ

 • thumbnail

  นางธีราพร ขนชัยภูมิ

  นักวิชาการศึกษา(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางนันท์นภัส คลี่ภูษา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวพรรณนิษฐา เพ็งวัฒนะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางฉัตรนิชชา ดาทอง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบุศยา ยุทธหาร ผู้ดูแลเด็ก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางภัทรมล จันทร์ไทย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสงบ แมลงผึ้ง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางคมคาย ละเอียด

  แม่ครัว