หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาววรวรรณ บุญมี

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางปวริศา นรัฐกิจ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พยัคฆ์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายประวิทย์ สามารถ

  พนักงานจ้างทั่วไป