หน้าแรก ITA Facebook Admin

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง:-

ประวัติ


ประวัติ
    องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนางรองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นางรอง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ซึ่งทำให้การจัดตั้ง อบต. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น 1 ในจำนวน 15 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง - ลำปลายมาศ ตำบล นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอำเภอนางรองประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง บุรีรัมย์มาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 54 กิโลเมตร
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง