หน้าแรก ITA Facebook Admin

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
" อนุรักษ์ป่า ประชาสุขสันต์ วัฒนธรรมก้าวไกล ผ้าไหมหลากสี มีการศึกษา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ผลผลิตปลอดสารพิษ ต่อต้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง "
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง